O NÁS

Spoločnosť AQUING s.r.o. sa zaoberá projektovaním vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetickými prácami a vykonávaním inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia - ná základe udelenia živnosti a zápisu do obchodného registra od roku 1995.

Disponujeme odborne spôsobilými autorizovanými inžiniermi vo výstavbe na projektovanie vodohospodárskych, hydrotechnických, pozemných stavieb, autorizovanými geodetmi a taktiež odborníkmi na vykonávanie stavebného dozoru pre vodohospodárske stavby.

Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti AQUING s.r.o. sú odborníkmi s dlhoročnou praxou v daných odboroch, čo zabezpečuje, že vypracované riešenia sú optimlizované technicky a ekonomicky.